Dây cáp dẹt

Dây cáp điện dẹt dùng để cấp nguồn động lực và nguồn điều khiển cho cầu trục. Dây cáp điện dẹt được nhập khẩu từ Đài Loan.

Dây cáp điện dẹt được lắp vào hệ ray C máng trượt thu vào và giản ra dạng sâu đo đảm bảo cấp nguồn cho palang hoạt động ổn định.

Dây các điện dẹt bao gồm các loại sau:

– Cáp điện dẹt 4C x 1.5mm2

– Cáp điện dẹt 5C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 8C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 10C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 12C x 1.5mm2

– Cáp điện dẹt 13C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 16C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 3C x 3.5mm2

– Cáp điện dẹt 3C x 5.5mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 3.5mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 4.0mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 5.5mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 6.0mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 8.0mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 14mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 16mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 25mm2

Dây cáp điện dẹt dùng để cấp nguồn động lực và nguồn điều khiển cho cầu trục. Dây cáp điện dẹt được nhập khẩu từ Đài Loan.

Dây cáp điện dẹt được lắp vào hệ ray C máng trượt thu vào và giản ra dạng sâu đo đảm bảo cấp nguồn cho palang hoạt động ổn định.

Dây các điện dẹt bao gồm các loại sau:

– Cáp điện dẹt 4C x 1.5mm2

– Cáp điện dẹt 5C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 8C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 10C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 12C x 1.5mm2

– Cáp điện dẹt 13C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 16C x 1.25mm2

– Cáp điện dẹt 3C x 3.5mm2

– Cáp điện dẹt 3C x 5.5mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 3.5mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 4.0mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 5.5mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 6.0mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 8.0mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 14mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 16mm2

– Cáp điện dẹt 4C x 25mm2

Facebook Instagram Youtube logo-zalo-vector Zalo
02743990638

02743-990-638

0372-922-966

0372-922-966