Gầu ngoạm

Gầu ngoạm được lắp dưới Palang dầm đôi hoặc xe con của cầu trục dầm đôi thiết kế với tải trọng khẩu độ lớn ở chế độ làm việc cao 24/24 tốc độ nâng hạ nhanh, chậm phù hợp từng nhu cầu.
Tùy loại gầu ngoạm sử dụng sẽ có các loại cầu trục như cầu trục gầu ngoạm phế liệucầu trục gầu ngoạm ráccầu trục ngoạm thancầu trục gầu ngoạm cát sỏicầu trục gầu ngoạm cát sỏi.

Gầu ngoạm được lắp dưới Palang dầm đôi hoặc xe con của cầu trục dầm đôi thiết kế với tải trọng khẩu độ lớn ở chế độ làm việc cao 24/24 tốc độ nâng hạ nhanh, chậm phù hợp từng nhu cầu.
Tùy loại gầu ngoạm sử dụng sẽ có các loại cầu trục như cầu trục gầu ngoạm phế liệucầu trục gầu ngoạm ráccầu trục ngoạm thancầu trục gầu ngoạm cát sỏicầu trục gầu ngoạm cát sỏi.

Facebook Instagram Youtube logo-zalo-vector Zalo
02743990638

02743-990-638

0372-922-966

0372-922-966